Menu Close

Ugdymo turinio atnaujinimas

Riešės gimnazijos_ugdymo turinio atnaujinimo (UTA)_ veiksmų ir priemonių planas_2022-2023, 2023 – 2024 m.m.

Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA)  komandos sudėtis (patvirtinta Riešės gimnazijos direktorės įsakymu 2023 m. sausio 5 d. Nr.VI-18):

Egidija Urbanavičienė – direktorė;

 

Irina Gaidamovič – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Agnė Pujanauskienė – priešmokyklinio ir 1-4 klasių ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;

Inga Saplinskienė – 5-8 ir I-IV klasių ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;

Paulina Pinevičė – ikimokyklinį ugdymą organizuojančio skyriaus ir neformalaus švietimo skyriaus vedėja;

Asta Pleckevičienė – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, anglų k. mokytoja metodininkė;

Viktorija Sadauskienė – gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė, IT bei matematikos vyr. mokytoja;

Inga Ulevičiūtė – Rukšėnienė – menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė, muzikos mokytoja ekspertė;

Asta Semaškienė – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių k. vyr. mokytoja;

Jadvyga Kuranovičienė – pradinių klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių vyr. mokytoja;

Žydrūnė Rakauskaitė – humanitarinių mokslų metodinės grupės pirmininkė, etikos mokytoja.

 

UTA komandos funkcijos:

– vykdyti kokybišką ir laiku teikiamos informacijos, susijusios su UTA, sklaidą;

– palaikyti ryšį su kitomis ugdymo įstaigomis bei komandomis;

– vertinti vidinį gimnazijos potencialą ir informaciją;

– planuoti išteklius;

– stebėti UTA diegimo procesų apimtis  ir kokybę gimnazijoje;

– padėti mokytojams diegti patobulinimus, reikalingus mokinių kompetencijomis ugdyti.

 

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Ką reikia žinoti?

Apie Ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) skaityti čia.

Bendrųjų programų diegimo tyrimas: https://www.mokykla2030.lt/bp-diegimo-tyrimas/.

Kompetencijos – skaityti čia

 

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą:

Apie pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijus, skaityti čia.

Ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) reglamentuojantys dokumentai:

Bendrųjų programų įvadą rasite čia.

Vykusių renginių (susitikimų) sklaida:

Susitikimai ir pristatymai – Mokykla 2030

Naudingos nuorodos:
https://www.mokykla2030.lt/
https://www.mokykla2030.lt/infografikai/
https://www.mokykla2030.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas/
https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-raidos-apraso-rengeju-medziaga/
https://drive.google.com/file/d/1M0rST1Xvhexahs_h_dG9FF_8I_zmqAyD/view
https://www.schooleducationgateway.eu/lt/pub/resources/toolkitsforschools/subarea.cfm?sa=7

Skip to content