Menu Close

GABIŲ IR TALENTINGŲ VAIKŲ UGDYMAS BEI SAVIRAIŠKA

Riešės gimnazija 2023-2024 m.m. įgyvendins novatorišką  požiūrį į ugdymą, suteikiantį išskirtinių galimybių motyvuotiems mokiniams tyrinėti įdomius dalykus netradicinėje aplinkoje, taikant įvairias mokymo(si) strategijas, diferencijuojant medžiagą ir mokymo būdus. Mūsų siekis – derinti mokslui ir menui gabių ir talentingų vaikų formalųjį ir neformalųjį švietimą, sistemingai juos ugdyti ir pasiūlyti veiklas bei erdves turimoms kompetencijoms gilinti ir naujoms įgyti bei užtikrinti ugdymo proceso tęstinumą į veiklą įtraukiant Riešės gimnazijos pedagogus ir Klaipėdos universiteto mokslininkus.

     

Spalio 2-6 dienomis planuojama kūrybinė, meninė, akademinė išvažiuojamoji klasė į Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos Menų edukacijos centrą Lietuvos pajūryje. 

 

 

 

Skip to content